پروژه دانشجویی عمران و معماری

دانلود پروژه دانشجویی عمران و معماری

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی چكيده: رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش  ، بررسی نوع  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده: در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران  به منظور انتخاب بهينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش خمش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   هدف از انجام آزمایش خمش، تعیین تنش ماكزیمم قابل حمل توسط مصالح است. آزمایش خمش شكل پذیری مصالح را قیاس می نماید.ویژگی ها و نتایج مرتبط با آزمایش خمش برای اشكال گوناگون و انواع مصالح به كار می روند.به عنوان مثال گاهی اوقات برای تشخیص مصالح قطعه ای از آن را تحت خمش قرار می دهند. این آزمایش روش مناسبی را برای تعیین مقاومت قطعات كوچك فراهم م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   هدف از انجام آزمایش خیز ، تحقیق روابط بار-تغییر مكان است. بارهای جانبی كه بر روی تیر اثر می كنند باعث تغییر شكل آن می گردند به طوری كه محور طولی تیر به صورت منحنی در می آید. منحنی محور تیر تغییر شكل یافته اصطلاحاً به منحنی ارتجاعی تیر موسوم می باشد.در كارهای مهندسی غالباً لازم است كه تغییر مكان ها را در نقاط مختلف محور تیر حساب كنیم.برای م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش سختی برینل ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش سختی برینل ، مقایسه سختی فلزات است. دكتر ای-جی-برینل آزمایش برینل را در سال 1900 در سوئد ابداع كرد. قدیمی ترین روشی كه امروزه نیز برای تعیین سختی استفاده می شود آزمایش برینل است.این آزمایش بارها با نیروها و ساچمه های با قطرهای مختلف انجام شده است و می تواند برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش سختی راكول ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش سختی راكول ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش سختی راكول ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش سختی راكول ، مقایسه سختی فلزات است. استنلی راكول (Stanley P.Rockwell) آزمایش راكول را ابداع كرد.راكول به عنوان یك متالوژیست در یك شركت بزرگ یاتاقان سازی كار می كرد و به دنبال یك روش غیر مخرب سریع بود تا ببیند كه آیا عملیات گرمایی روی یاتاقانهای ساخته شده موفق اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش ضربه شارپی ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش ضربه شارپی ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش ضربه شارپی ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش ضربه ، ارزیابی میزان انرژی جذب شده توسط فلزات است. مصالح عموماً برای ساخت سازه های باربر به كار می روند.یك مهندس طراح بایستی بداند كه آیا مصالح در شرایط مختلفی كه سازه تحت بهره برداری قرار می گیرد دوام آورده و سالم می مانند.عوامل مهمی بر طاقت (قابلیت جذب انرژی) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش فشار ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش فشار ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش فشار ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش فشار ، تعیین نمودار تنش –كرنش برای مصالح ترد و مصالح نرم است. آزمایش فشار محوری روشی مفید برای تعیین رفتار پلاستیك و حدود شكست شكل پذیر ماده است. برای تعیین رفتار پلاستیك عامل اصطكاك بایستی حضور نداشته باشد و به عبارتی فشار بایستی همگن و هموژن باشد. این آزما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش كشش ، تعیین ضریب ارتجاعی و رسم منحنی تنش-كرنش است. نموداری كه رابطه بین تنش وكرنش یك ماده را به نمایش می گذارد ،‌از مشخصات مهم مصالح است .برای تعیین نمودار تنش – كرنش مصالح ، معمولا یك  آرمابش كششی ساده روی نمونه ای ازآن مصالح انجام می دهند .یك نوع از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   تنش هایی كه به طور عمودی بر سطوحی كه بر آنها وارد می شوند عمل می كنند و از این رو این تنش ها غالباً تنش های عمودی نامیده می شوند. از طرف دیگر تنش های برشی همیشه به طور مماسی بر سطح عمل می كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،از این رو به آن ها تنشهای مماسی نیز می گویند.در هر دو حالت تنش ها معرف شدت نیرو،یعنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )   این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. هدف از انجام آزمایش مركز برش ، تعیین مركز برش ناودانی و مقایسه آن با رابطه مركز برش است. در مقطع یك تیر،مركز برش نقطه ای می باشد كه اگر امتداد بارهای وارد بر تیر از آن نقطه عبور نماید،هیچ گونه پیچشی در مقطع بوجود نمی آید.بنابراین اگر امتداد بار وارد بر یك تیر،از مركز برش مقطع عبور ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تاور کرین چیست و چگونه کار می کند؟

تاور کرین چیست و چگونه کار می کند؟ تاور کرین چیست و چگونه کار می کند؟ تاور کرین یا جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد که ساختارهای متفاوتی بنا به نوع توقع کاربر را دارا می باشد و در زمینه های برج سازی ، سد سازی ، سیلو سازی ، پل سازی و ... به کار گرفته می شود که خود می تواند در ارتفاع های متفاوت با باربرداری های متفاوت در شعاع های متفاوت خدمت دهی نماید و چون قدرت مانور بسیار بالا در زمینه ی باربرداری جهت استفاده های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه جرثقیل و انواع آن

پروژه جرثقیل و انواع آن پروژه جرثقیل و انواع آن پروژه جرثقیل و انواع آن در یک فایل 62 صفحه ای آماده شده که برای درس ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (رشته عمران) کاربرد دارد. در تمام فعاليت هاي ساختماني ، صنعتي و تجارتي به غير از نيروي بازوي كارگر براي جابه جايي مواد با مقاياس وسيع از بالابرها و جرثقيل ها استفاده مي شود . براي اين منظور وسائل بي شماري مورد استفاده قرار مي گيرد . ولي ما در اينجا جرثقيل ها را مورد بررسي قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود رساله راه آهن

دانلود رساله راه آهن دانلود رساله راه آهنوجود یک شبکه ریلی توانمند یکی از نیاز های اساسی هر کشور در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند در سال های اخیر نظر به افزایش تعداد مسافر و محدودیت ظرفیت ناوگان هوایی. سرعت پایین ناوگان دریایی و هزینه بالای ناوگان جاده ای اکثر کشورها گزینه استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی را در پیش کار خود قرار داده اند. زیرا سیستم ریلی یکی از مطمئن ترین و به صرفه ترین روش های جابه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان
تعداد صفحه(2):